Regelmatig wordt EXXELLUM door gemeentes ingeschakeld om het overtollige materieel op een zo goed mogelijke manier te verkopen. Denkt u hierbij aan afvalinzamelvoertuigen, transportvoertuigen, bestelwagens, personenauto’s, winterdienstmaterieel maar ook materieel voor grondverzet en groenonderhoud.

Deze verkoop kan op meerdere manieren gebeuren. Bijvoorbeeld door onderhandse openbare verkoop bij opbod of door het gericht benaderen van specifieke bedrijven.

Recentelijk hebben wij voor de gemeente Leidschendam – Voorburg de verkoop gedaan van o.a. een mobiele kraan, tractor, grondverzet materieel, materieel voor groenonderhoud, een personenauto, afzetbakken voor een containerhaakwagen, een grote bladzuigmachine. Door het materieel op te delen in specifieke kavels en de juiste bedrijven te benaderen, is er voor de gemeente een significante betere opbrengst gegeneerd dan anders het geval zou zijn.

Maar het kan ook anders!

Door instroom van nieuwe voertuigen bij de gemeente Doetinchem kwamen er twee afvalinzamelvoertuigen met zijbelading en een kettingtransportvoertuig met autolaadkraan vrij.

Door onze relatie met veel gemeentes en afvalverwerkers, konden wij een mooi resultaat realiseren door te bemiddelen in deze verkoop naar een andere gemeente. Een optimaal resultaat voor zowel de verkopende- als de aankopende partij.

EXXELLUM zorgt voor het gehele proces!

Alle tussenliggende stappen nemen wij voor onze rekening; technische inspectie, kavellijst, inschrijfstaat, gunningsadvies, kentekendocumenten, exportdocumenten etc.

Wij streven naar optimale transparantie waarbij onze opdrachtgevers volledig worden ontzorgd!