Oktober 2012.

Synthese adviesgroep, EXXELLUM en L-Mundo hebben besloten hun ruime ervaring te combineren. Hierdoor is een (unieke) situatie ontstaan waarbij wij u op veel gebieden van dienst kunnen zijn.  Om kosten beheersbaar te houden, wordt er gewerkt met een menustructuur. Met deze methode kunnen wij u zeer doelgericht en kostenbewust ondersteunen, zowel in een prematuur stadium van planvorming als in een afrondende fase van een traject.

Onze dienstverlening gaat feitelijk van A tot Z, ofwel van aanbesteding tot zoutstrooier, en omvat daarmee letterlijk en figuurlijk  meer dan alleen de processen die door of tussen B&W besloten dienen te worden.

De onderstaande onderwerpen spreken voor zich en geven een beeld van de mogelijkheden.

Met betrekking tot de meer tastbare zaken:
–          Aanbestedingsprocedures: inzameling, overslag, transport en/of verwerking van afval c.q. secundaire       grondstoffen, middelen (zoals minicontainers en verzamelcontainers, al dan niet ondergronds), inrichting milieuparken / afvalbrengstations, kleine, middelgrote en grote (bedrijfs)voertuigen, veegmachines en dergelijke.
–          Afname-inspecties voor afvalinzamel- en -transportvoertuigen en middelen, waaronder ook de winterdienst en ondergrondse containers.
–          Quick scans / ‘second opinions’.
–          Voertuigscans van het bestaande voertuigpark.
–          Wagenparkbeheer.
–          Expiratiebegeleiding.
–          Programma’s van Eisen en Wensen.

Met betrekking tot de overige, minder tastbare zaken, kunnen wij u ook van dienst zijn. Daarbij valt onder andere te denken aan:
–          Afvalstoffenplannen (grondstoffenplannen).
–          Beleidsplannen.
–          Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ‘social return’ (zowel beleidsmatig als in aanbestedingstrajecten / inkooptrajecten en in organisatorische zin).
–          Organisatieadviezen.
–          Haalbaarheidsstudies.
–          Marktonderzoeken.
–          Second opinions.
–          Coachingstrajecten (individueel of in teamverband)
De werkzaamheden kunnen op projectbasis of als detacheringopdracht worden ingevuld.

Ruud Duivis                           Lourens Aalders                                  Mundel van Wezenbeek
EXXELLUM                            Synthese adviesgroep                        L- Mundo
06- 50 64 25 02                    06- 54 77 60 41                                    06- 19 68 93 43
[email protected]/                [email protected]                      [email protected]