EXXELLUM, een team experts, gespecialiseerd op hun eigen vakgebied, staat klaar om u te adviseren en te ondersteunen bij een variëteit aan onderwerpen.

Denkt u hierbij aan openbare aanbestedingen (zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van de opdrachtnemer/inschrijver), wagenparkbeheer, benchmarks, werkplaatsefficiency, begeleiding van aan- en verkoop van voertuigen en materieel.

Daarnaast verzorgt EXXELLUM trainingen en interim management.

Wij werken met een menustructuur waardoor alleen werkzaamheden worden verricht, die voor u als opdrachtgever van belang zijn. Is uw organisatie bijvoorbeeld prima in staat om een aanbesteding op te stellen dan kunnen wij tegen geringe kosten een second opinion voor u uitvoeren.

Sinds juni 2014 werkt EXXELLUM samen met Akwadraat Consultancy.

Akwadraat Consultancy komt voort uit de Synthese Adviesgroep. Met deze samenwerking hebben wij een perfecte balans om onze opdrachtgevers optimaal van dienst te kunnen zijn.