EXXELLUM heeft o.a. de volgende opdrachten succesvol uitgevoerd:

  • Optimalisatie werkplaatsprocessen.
   Voor een grote, bovenregionale dienstverlener in de afvalverwijdering hebben wij i.s.m. Akwadraat Consultancy eerst een inventarisatie gemaakt van de werkplaatsen van deze dienstverlener en de werkplaatsprocessen.
  • Aanbestedingen van personenwagens, lichte bedrijfswagens, transportvoertuigen (haak- kraan), winterdienstmaterieel, afvalinzamelvoertuigen, veegmachines, brandstoffen (incl. passensysteem)
  • Aanbesteding wagenparkbeheer.
  • Aanbesteding reparatie- en onderhoudscontracten.
  • Opstellen programma’s van Eisen & Wensen voor diverse trajecten. Hierbij hebben onze opdrachtgevers zelf zorg gedragen voor het procedurele gedeelte.
  • Expiratiebegeleiding van materieel. Hierbij hebben wij de volledige procedure voor onze opdrachtgevers uitgevoerd.
  • Onderzoek gebruik brandstofpassen.
  • Afname inspecties van o.a. ondergrondse containers en voertuigen. Hierbij hebben wij de geleverde producten vergeleken met de eisen en wensen uit de aanbesteding. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke kostenreductie en verlenging van de garantietermijn.
  • Conformiteitsonderzoek wagenparkkosten.
   “Is het veel geld of is het duur” is een veelgehoorde vraag. Door appels met appels te vergelijken wordt een onderbouwd antwoord gekregen.
  • Haalbaarheidsonderzoek veegbedrijf.
   Een ondernemer in het oosten van het land overwoog om naast de bestaande activiteiten te starten met veegwerkzaamheden. Vanwege de investeringen die daarvoor gedaan moesten worden, hebben wij hiervoor een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.
  • Onderzoek alternatieve brandstoffen.
   Vaak een punt op de politieke agenda, maar in de praktijk kan een verkeerde keuze zeer ongelukkig uitpakken voor de uitvoerende dienst.
  • Het verzorgen van de inschrijving voor de aanbesteding van een meerjarig reparatie- en onderhoudscontract bij één van de Veiligheidsregio’s voor een commerciële marktpartij.