Per 1 juni 2017 zijn de activiteiten van EXXELLUM formeel ondergebracht bij Akwadraat Consultancy. Daarmee wordt de kwaliteit gebundeld en de slagkracht vergroot om voor aanbestedende partijen een aantrekkelijk alternatief te bieden voor enkele dominante aanbieders in de markt.

Voor uitgebreide informatie over de dienstverlening  verwijzen wij u naar de website van Akwadraat www.akwadraat.nl

 

Ruud Duivis
M+ 06 506 425 02
E [email protected]/