EXXELLUM heeft in opdracht van de gemeente Waalwijk de openbare verkoping georganiseerd voor de verkoop van overtollige tractoren. Hiervoor werd een procedure ontwikkeld waarin alle rechten en plichten van zowel de verkopende als de kopende partij waren opgenomen.

De tractoren werden technisch geïnspecteerd en voorzien van een volledig inspectierapport met foto’s. In totaal werden meer dan 20 gespecialiseerde bedrijven benaderd die op verzoek de inspectierapporten kregen toegezonden.

Vervolgens werd een kijkdag georganiseerd op de gemeentewerf in Waalwijk, alwaar geïnteresseerden de gelegenheid kregen zelf het materieel te inspecteren. Om iedere vorm van discussie te voorkomen, konden de biedingen alleen worden gedaan middels een inschrijfstaat die voor een bepaalde sluitingsdatum diende te worden ingestuurd.

Het verschil tussen de hoogste en de laagste bieding was kenmerkend voor de waarde van de gekozen methode. Uiteindelijk heeft deze verkoping geresulteerd in een voor de gemeente Waalwijk zeer goede opbrengst.