November 2012.

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

Naar verwachting zal op 1 januari 2013 de nieuwe Aanbestedingswet in werking gaan treden.
De vernieuwde aanbestedingswet kent een aantal ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie.

Zo worden de aanbestedende diensten verplicht om veel van hun keuzes in de aanbestedings-procedure te motiveren en wordt het gebruik van de Gids Proportionaliteit verplicht.
Het proportionaliteitsbeginsel heeft betrekking op alle fasen van het aanbestedingsproces. Van de keuze van de procedure, het aantal en inhoud van de te stellen eisen tot en met de van toepassing te verklaren contractvoorwaarden.

Per opdracht zal de aanbestedende dienst voor elke fase van het aanbestedingsproces dan ook een zorgvuldige afweging moeten maken over de relevante keuzes.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuze voor een aanbestedingsprocedure en het al dan niet clusteren of opdelen in percelen van opdrachten. Verder dienen er keuze te worden gemaakt over de te stellen eisen, en of deze in de juiste verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht.

Daarnaast zijn er ook belangrijke wijzigingen op het gebied van publiceren.

Wij kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren van deze complexe materie. Het samenwerkings-verband tussen EXXELLUM en Synthese adviesgroep heeft alle kennis hiervoor in huis. Onze kennis is enerzijds gericht op de procedurele kennis en anderzijds op de inhoudelijke materie van aanbestedingen. Wij kunnen de gehele procedure voor u uitvoeren, van het opstellen van een Programma van Eisen en Wensen tot en met de publicatie, dan wel gedeelten van dit proces.