Februari 2013

Door de loop van de jaren heen is gebleken dat het op juiste manier uitvoeren van het expiratieproces kan leiden tot aanzienlijk hogere opbrengsten.

EXXELLUM hanteert een transparante procedure bij het openbaar verkopen van voertuigen en winterdienstmaterieel.

Indien het moment van expiratie bekend is worden de voertuigen technisch geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt een gedetailleerd rapport opgemaakt. Afhankelijk van het soort voertuig of materieel worden opkopende partijen benaderd en worden deze in staat gesteld tijdens een kijkdag de voertuigen te bekijken dan wel verder te inspecteren.

De biedingen worden schriftelijk uitgebracht en ter goedkeuring voorgelegd aan de eigenaar. Vervolgens worden de partijen die hebben geboden schriftelijk in kennis gesteld van de resultaten.

EXXELLUM regelt vervolgens in samenspraak met de eigenaar van de voertuigen de gehele administratieve procedure van vrijwaring tot exportverklaring.