In tab RoFlexHet RoFlex® systeem is door ons ontwikkeld voor flexibel wagenparkbeheer, waarbij de opdrachtgever zo veel mogelijk wordt ontzorgd en financiële risico’s zo veel mogelijk worden beperkt. Deze contractvorm kenmerkt zich door optimale flexibiliteit en wordt volledig afgestemd op het daadwerkelijk gebruik van voertuigen zoals kilometers die gereden worden en bijzondere omstandigheden. De methode kan ook worden toegepast op bijvoorbeeld winterdienstmaterieel.

Een voertuig (of materieel) dat relatief weinig wordt gebruikt, kan tenslotte een langere levensduur hebben dan een voertuig dat veel kilometers rijdt. Zowel nieuwe als gebruikte voertuigen kunnen op ieder, door de opdrachtgever gekozen moment, deel gaan uit maken van het RoFlex® contract. Bij het toepassen van de methode op gebruikte voertuigen, wordt vooraf een nulmeting uitgevoerd.

Op het moment dat bijvoorbeeld de bedrijfsvoering wijzigt, een voertuig total loss raakt etc., wordt bij reguliere onderhoudscontracten het contract beëindigd. Indien deze situatie zich voordoet in de eerste jaren van het reguliere onderhoudscontract, dan is de opdrachtnemer zijn geld (reservering) kwijt. Een eventueel nieuw voertuig begint namelijk weer opnieuw. Bij een RoFlex® contract is er geen sprake van reservering, dus de opdrachtgever betaalt het werkelijke tarief.