in tab aanbestedingen 1Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op grote belangstelling. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische onderbouwing en inzicht in de kaders waarbinnen inkoopprofessionals dat succes moeten realiseren. Daarbij is de inzet van materiedeskundigen vaak gewenst. EXXELLUM levert die deskundigheid.

EXXELLUM en haar partners zijn in de loop van de jaren bij een groot aantal aanbestedingen van uiteenlopende aard betrokken geweest en hebben hierdoor een brede ervaring opgedaan om adequaat te kunnen adviseren. In geval de aanbestedende dienst zelf de procedure wenst te verzorgen, kunnen wij assisteren met bijvoorbeeld het schrijven van een programma van wensen en eisen, een second opinion of afname-inspecties.