Aanbestedingen

Succesvol inkopen en aanbesteden is topsport en kan rekenen op grote belangstelling. Van inkoopprofessionals wordt rendement verwacht. Marktkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, juridische onderbouwing en inzicht in de kaders waarbinnen inkoopprofessionals dat succes moeten realiseren. Daarbij is de inzet van materiedeskundigen vaak gewenst. EXXELLUM levert die deskundigheid.

EXXELLUM en haar partners zijn in de loop van de jaren bij een groot aantal aanbestedingen van uiteenlopende aard betrokken geweest en hebben hierdoor een brede ervaring opgedaan om adequaat te kunnen adviseren. In geval de aanbestedende dienst zelf de procedure wenst te verzorgen, kunnen wij assisteren met bijvoorbeeld het schrijven van een programma van wensen en eisen, een second opinion of afname-inspecties.

Wagenparkbeheer

Naast de kennis op het gebied van aanbestedingen is EXXELLUM ook gespecialiseerd op het gebied van wagenparkbeheer. Wij kunnen de kosten van uw wagenpark onderzoeken en vergelijken met die van andere, soortgelijke wagenparken. Zo wordt het inzichtelijk of de kosten van uw wagenpark marktconform zijn of dat er bezuinigingslagen behaald kunnen worden. Verder kunnen wij ook het administratief beheer voor u verzorgen waarbij u onder andere kunt denken aan onderhoudsplanningen en controle van de factuurstromen. Uit ons EXXELLUM- programma kunt u een keuze maken van de onderwerpen die voor u van belang zijn. In een persoonlijk gesprek informeren wij u vervolgens uitgebreid over de diverse mogelijkheden.

Aan- en verkoopondersteuning.

Bij instroom van nieuw materieel wordt vaak niet gekeken naar de juiste (markt)waarde van het oude materieel. Indien de expiratie van dit oude materieel op een goede manier wordt georganiseerd, kan dit leiden tot vaak onverwachte opbrengsten. Wij begeleiden dit proces van A tot Z. Van de technische inspectie, het benaderen van partijen, tot de aflevering. Hiervoor is een procedure ontwikkeld die de opdrachtgever volledig ontzorgd.

RoFlex® onderhoudscontracten.

Het RoFlex® systeem is door ontwikkeld voor flexibel wagenparkbeheer, waarbij de opdrachtgever zo veel mogelijk wordt ontzorgd en financiële risico’s zo veel mogelijk worden beperkt. Deze contractvorm kenmerkt zich door optimale flexibiliteit en wordt volledig afgestemd op het daadwerkelijk gebruik van voertuigen zoals kilometers die gereden worden en bijzondere omstandigheden. De methode kan ook worden toegepast op bijvoorbeeld winterdienstmaterieel.

Een voertuig (of materieel) dat relatief weinig wordt gebruikt, kan tenslotte een langere levensduur hebben dan een voertuig dat veel kilometers rijdt. Zowel nieuwe als gebruikte voertuigen kunnen op ieder, door de opdrachtgever gekozen moment, deel gaan uit maken van het RoFlex® contract. Bij het toepassen van de methode op gebruikte voertuigen, wordt vooraf een nulmeting uitgevoerd.

Op het moment dat bijvoorbeeld de bedrijfsvoering wijzigt, een voertuig total loss raakt etc. wordt bij reguliere onderhoudscontracten het contract beëindigd. Indien deze situatie zich voordoet in de eerste jaren van het reguliere onderhoudscontract, dan is de opdrachtnemer zijn geld (reservering) kwijt. Een eventueel nieuw voertuig begint namelijk weer opnieuw. Bij een RoFlex® contract is er geen sprake van reservering, dus de opdrachtgever betaalt het werkelijke tarief.

Trainingen

EXXELLUM organiseert ook trainingen voor bijvoorbeeld veegmachinechauffeurs. De trainingen bestaan uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. De trainingen worden afgesloten met een test. Gebruikers worden op deze manier bewust gemaakt van enerzijds juist gebruik van het vaak kostbare materieel en anderzijds van een goede prestatie.

Interim management en ondersteuning

Wij kunnen onze opdrachtgevers assisteren bij het invullen van (tijdelijke) functies en het verlenen van ondersteuning. Afhankelijk van de vraag voorzien wij zelf hierin, of maken gebruik van de beschikbaarheid van onze partners.